“Bỏ túi” 3 địa điểm du lịch gần Hà Nội cho bạn “xả hơi” cuối tuần

Nếu bạn muốn có một nơi du lịch hay cắm trại…