Những “đại kỵ” khi ăn ốc, biết mà tránh kẻo rước bệnh vào thân

Ăn ốc vào mùa se se lạnh không chỉ ngon…