Phát hiện cánh đồng cỏ lau giữa lòng Sài Gòn, dự báo trở thành điểm check-in hot sắp tới

Cỏ lau là một trong những đặc sản mùa đông…