Hoành phi câu đối nhà thờ họ – chất liệu và kích thước như thế nào?

Để mua được một bộ hoành phi câu đối nhà…