Bizhouse là gì mà nhà đầu tư Hải Giang Merry Land quan tâm đến vậy?

Hải Giang Merry Land đã chính thức ra mắt thị…